Library in the Valley / Design Center of Haoyuan Group


© Wenrui Ye

© Wenrui Ye
  • architects: Design Center of Haoyuan Group
  • Location: Hongshi Village, Taiping Town, Conghua District, Guangzhou City, China
  • Project Year: 2021
  • Photographs: Wenrui Ye
  • Photographs: Rujia Lin
  • Photographs: Jian Zhang
  • Area: 500.0 m2

Read more »