Qintai Art Museum / Atelier Deshaus


© Fangfang Tian

© Fangfang Tian
  • architects: Atelier Deshaus
  • Location: Zhiyin Avenue, Hanyang District, Wuhan, Hubei Province, China
  • Project Year: 2022
  • Photographs: Fangfang Tian
  • Photographs: Shengliang Su
  • Area: 43080.0 m2

Read more »