House in Koishikawa / Tamotsu Teshima Architect & Associates


© Shinkenchiku-sya

© Shinkenchiku-sya
  • architects: Tamotsu Teshima Architect & Associates
  • Location: Koishikawa, Bunkyo City, Tokyo 112-0002, Japan
  • Project Year: 2019
  • Photographs: Shinkenchiku-sya
  • Photographs: Courtesy of Tamotsu Teshima Architect & Associates
  • Area: 172.0 m2

Read more »