Restaurant of Metasequoia Grove in Shan Wan Village / goa


© Yilong Zhao

© Yilong Zhao
  • architects: goa
  • Location: Wujiang District, Suzhou, Jiangsu Province, China
  • Project Year: 2021
  • Photographs: Yilong Zhao
  • Photographs: Courtesy of goa
  • Photographs: Lanzhen
  • Area: 416.0 m2

Read more »