Yanho Restaurant / Informal Design


© Chao Zhang

© Chao Zhang
  • architects: Informal Design
  • Location: A6, WILD ISLAND, No. 39, huangjiatang Yejie, Qiaodong, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province, China
  • Project Year: 2021
  • Photographs: Chao Zhang
  • Photographs: Sumi
  • Area: 120.0 m2

Read more »